חידון הציונות 2022
הגמר הגדול ישודר בקשת 12 ביום העצמאות