ההסתדרות הציונית העולמית, משרד ירושלים ומורשת והמועצה הציונית בישראל מעלות בימים אלה את חידון הציונות, שעתיד להתקיים בחודשים הקרובים בארץ ובעולם, ולהגיע לשיאו בשידור חגיגי במוצאי יום העצמאות בערוץ 10.
חידון ייחודי המחבר בין משפחות ציוניות מרחבי הארץ והעולם המגיע לשיא באירוע גמר ענק שישודר במוצאי יום העצמאות בשידור טלוויזיוני מרכזי המחבר בין דורות שונים של הסיפור הציוני בחוויה חינוכית עכשווית
המשפחה הזוכה תזכה בטיול משפחתי בעקבות תחנות חייו של בנימין זאב הרצל ומסעו המדיני באירופה עד הגעתו לירושלים.
השלב המקומי
באתר האינטרנט של חידון הציונות תוכל המשפחה הישראלית להתאמן וללמוד ולאחר מכן להתחרות בחידונים מקומיים בפייסבוק וברשויות המקומיות בישראל. המצטיינים והמתאימים יעברו לשלב המחוזי.
לאתר הלימוד לחץ כאן.

השלב העירוני, מחבר את הרשויות המקומיות על יכולותיהן לאתר משפחות המשקפות את הסיפור הציוני. אנשי המקצוע הרלבנטיים ברשויות מקומיות נבחרות בכל רחבי הארץ יאתרו כעשר משפחות בכל מקום המשקפות את הסיפור הציוני מזוויות שונות – משפחה קולטת עלייה, משפחה שכולם אנשי צבא, משפחה שכולה קשורה לאמנות ולתרבות ישראלית וכו'.

מבין המשפחות ייבחרו משפחה או שתיים שתייצג את היישוב בשלב ההכנה לגמר, המהווה סמינר הכנה, גיבוש ובחירת 10 המשפחות שיגיעו לשלב הגמר בירושלים

החידונים בקהילות ישראל בעולם, מחברים את הקהילות היהודיות והישראליות בעולם לחידון. אנשי ההסתדרות הציונית העולמית על שלוחותיהם יאתרו כעשר משפחות בכל קהילה ישראלית מרכזית המשקפות את הסיפור הציוני, ואלה יתמודדו במסגרת חידון הציונות על מקום בגמר חידון הציונות בישראל.
סמינר ההכנה
מפגש ההכנה מרכז במקום אחד את כל המשפחות הנבחרות מרחבי הארץ והעולם. הסמינר מכיל הרצאות הכנה לחידון, שאלוני הכנה וראיונות סופיים, כאשר בסופו של הסמינר ייבחרו 10 משפחות אשר תגענה לשלב הגמר. מפגש ההכנה יתקיים בהר הרצל ירושלים.
גמר חידון הציונות ייערך לאחר חג הפסח וישודר במוצאי יום העצמאות בערוץ 10!